Интересный город

Добро пожаловать!

Закрыть

Логин:

Пароль:

Вы вошли как гость, рекомендуем Вам авторизироваться либо пройти процесс регистрации . Если Вы забыли пароль, то Вы можете его восстановить .
 

Главная Новости

Умисне заподіяння шкоди здоров'ю » Українські реферати

Опубликовано: 22.10.2018

План

Введення

1. Поняття та види заподіяння шкоди здоров'ю

2. Загальна характеристика заподіяння шкоди здоров'ю

3. Кримінальна відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при обтяжуючих та особливо обтяжуючих обставинах

4. Судова практика

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Класифікація злочинів проти життя та здоров'я в КК зазнала мало змін, оскільки більшість видів посягань на життя і здоров'я залишилися колишніми. Структура глави достатньо проста:

1. Злочини проти життя:

а) вбивства;

б) інші злочини проти життя.

2. Злочини проти здоров'я:

а) заподіяння різної тяжкості шкоди здоров'ю шляхом

безпосереднього порушення анатомічної цілісності і

фізіологічних функцій організму людини (за колишньою термінологією

В«Тілесні ушкодженняВ», а також побої, катування;

б) інші злочини проти здоров'я.

3. Злочини, що ставлять у небезпеку життя і здоров'я.

У групі злочинів проти здоров'я найбільш помітна зміна термінології. Звичне поняття В«Тілесне ушкодженняВ» замінено більш широким терміном В«шкода здоров'юВ».

У статтях йдеться не про будь-якому заподіянні шкоди здоров'ю, а лише про таке, яке пов'язане з пошкодженням анатомічної цілісності чи порушенням функцій органів і тканин людського тіла. Існують деякі труднощі з визначенням тяжкості шкоди здоров'ю, так як на сьогоднішній день, Правила судово-медичної експертизи тяжкості шкоди здоров'ю, затверджені Наказом МОЗ РФ від 10.12.1996 № 407 втратили юридичну силу, але фактично використовуються правопріменітелямі.

У курсовій роботі представляє інтерес для розгляду навмисне заподіяння шкоди здоров'ю - тяжкого (ст. 111), середньої тяжкості (у ст. 112) і легкий (ст. 115). Крім того, в ст. 116 поряд з побоями названо В«вчинення інших насильницьких дій, завдали фізичного болю, але не спричинили наслідків, зазначених у ст. 115 Кримінального Кодексу В». Виділено два привілейованих складу умисного заподіяння шкоди здоров'ю (ст. 113,114), катування (ст. 117).

Мета даної роботи - як можна більш повно і всебічно висвітлити сформульовану тему, особливо акцентувавши увагу на таких аспектах:

1. Поняття заподіяння шкоди здоров'ю, види заподіяння шкоди здоров'ю.

2. Загальна характеристика злочину: об'єктивні і суб'єктивні ознаки заподіяння шкоди здоров'ю.

3. Кримінальна відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при обтяжуючих та особливо обтяжуючих обставин.

4. Судова практика.

Питання № 1 Поняття та види заподіяння шкоди здоров'ю

До злочинів проти здоров'я, перш за все, відносяться заподіяння шкоди здоров'ю людини тієї чи іншої тяжкості (Ст. 111-115, 118 КК), побої (ст. 116 КК), катування (ст. 117 КК), а також зараження венеричною хворобою (ст. 121 КК) і зараження ВІЛ-інфекцією (ст. 122 КК), ненадання допомоги хворому (ст. 124 КК).

Об'єктом цих злочинів є здоров'я людини як певний фізіологічний стан організму. При цьому не мають значення вік потерпілого, наявність у нього унікальних біологічний якостей, стан здоров'я потерпілого в даний момент часу і т. п.

Об'єктивна сторона заподіяння шкоди здоров'ю може виражатися як у дії, так і (значно рідше) в бездіяльності. При цьому склади відповідних злочинів конструюються в статтях КК за типом матеріальних. Це означає, що обов'язковими ознаками об'єктивної сторони є зазначене в законі злочинний наслідок у вигляді тілесних ушкоджень або розладу здоров'я і причинний зв'язок між діями (бездіяльністю) і наслідком.

Поняття В«шкода здоров'ю людини В»в кримінальному законі не розкривається. Його допомагає сформулювати наука кримінального права на основі положень медицини. З медичної точки зору під шкодою здоров'ю людини слід розуміти порушення анатомічної цілості або фізіологічної функції органів і тканин, що виникли в результаті впливу факторів зовнішнього середовища. Іншими словами, шкода здоров'ю людини може складатися: а) у заподіянні тілесного ушкодження, яке спричинило видиме порушення анатомічної цілісності органів (тканин) організму людини або розлад їх фізіологічних функцій, б) в тому чи іншому захворюванні (включаючи психічне розлад, наркоманію або токсикоманію; в) в особливому патологічному стані (Наприклад, шок, кома, гнійно-септичні стани). Побої, мучення і мордування не становлять особливого виду ушкоджень і є особливим способом посягання на здоров'я людини. [1]

Отже, у кримінально-правовому сенсі заподіяння шкоди здоров'ю можна визначити як протиправне, вчинене винне заподіяння шкоди здоров'ю іншої людини, що виразилося в порушенні анатомічної цілісності його тіла або в порушенні функцій органів людини або організму в цілому. [2]

Заподіяння шкоди здоров'ю завжди має бути результатом протиправного діяння. Так, стан необхідної оборони, крайньої необхідності, виконання професійних обов'язків (лікарем) та інші узаконені підстави виключають оцінку шкоди, заподіяної здоров'ю потерпілого, як наслідок кримінально караного діяння. Здоров'я людини - це природою дане йому благо, яким він має право розпоряджатися на власний розсуд. Заподіяння людиною шкоди своєму здоров'ю не розглядається як кримінально-правове діяння. Однак важливо підкреслити, що згода особи на заподіяння шкоди його здоров'ю іншою особою саме по собі, як правило, не виключає кваліфікацію діяння як протиправного посягання на здоров'я людини. Лише при спрямованості дій потенційного заподіювача шкоди здоров'ю на досягнення соціально корисної мети згода повнолітнього психічно нормального особи виключає злочинність скоєного. Так, згідно зі ст. 1 Закону РФ від 22 грудня 1992 р. В«Про трансплантацію органів та (або) тканин людини В»трансплантація органів (тканин) допускається виключно за згодою живого донора і, як правило, за згодою реципієнта.

У залежності від ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров'ю, у КК встановлена ​​відповідальність за заподіяння: а) тяжкого; б) середньої тяжкості; в) легкої шкоди здоров'ю.

На оцінку діянь, які заподіюють шкоду здоров'ю, робить безпосередній вплив стан сильного душевного хвилювання (афекту) і обстановка - ситуація необхідної оборони або затримання особи, яка вчинила злочин. Протиправне заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю при наявності зазначених ознак розглядається як діяння, вчинене за пом'якшуючих обставин (ст. 113, 114 КК).

Місце, час, знаряддя й засоби заподіяння шкоди здоров'ю за загальним правилом для кваліфікації значення не мають. Однак у ряді складів такий об'єктивний ознака, як спосіб заподіяння шкоди, грає роль кваліфікуючої обставини (пп. В«бВ», В«вВ» ч. 2 ст. 111, п. В«дВ» ч. 2 ст. 117 КК). [3]

шкоду здоров'я злочин

Питання № 2 Загальна характеристика заподіяння шкоди здоров'ю

Об'єктом заподіяння шкоди здоров'ю і катувань є суспільні відносини, що забезпечують захист здоров'я іншої людини.

Об'єктивна сторона заподіяння шкоди здоров'ю та катування може виражатися як у дії, так і в бездіяльності. Необхідними ознаками об'єктивної сторони заподіяння шкоди здоров'ю є наслідки, наприклад, розлад здоров'я або пошкодження анатомічної цілісності організму, а також причинний зв'язок між дією, бездіяльністю і наслідком. При катуванні дії винного можуть характеризуватися систематичними побиттями і т. п. діями, при побоях - нанесенням ударів, вириванням волосся і т. д. [4]

Безпосереднім об'єктом даного злочину, як і всієї підгрупи злочинів проти здоров'я, є суспільні відносини, що забезпечують захист здоров'я іншого людини.

Об'єктивна сторона аналізованого злочину характеризується діянням, наслідком і причинного зв'язком між ними.

Діяння виражається в дії аб...


 

 

Календарь

«     Август 2016    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
www.deos-auto.qa2fa8b48 Copyright © 2016 All Rights Reserved.

rss